С ПОСТАНАНОВЛЕНИЕ №232 ОТ 28.09.2009г .ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ Е ЗАКРИТА.

ПРАВОПРИЕМНИК Е ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, СЪЗДАДЕНА СЪС СЪЩОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ.

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ИА " ЕСМИС " : www.esmis.government.bg